آرشیو دانلودها

download

در این بخش میتوانید از مقالات و فایلهای به اشتراک گذاشته شده استفاده نمایید


In this section, you can use shared articles and files

Loading...
پژوهش در اکرلیک
...

Influence of ring traveller weight and coating on hairiness of acrylic yarns

download
الیاف اکرولیک
...

الياف اكريليك از اكريلونيتريل كه يك ماده پتروشيميايي است تشكيل شده است.

download
پژوهش در نساجی
...

Comfort is one of the important aspects of clothing, as it strongly affects the choice of people

download

آرشیو تصاویر کارخانه

download

در این بخش تعدادی از تصاویر کارخانه به نمایش گذاشته شده است


In this section, a number of factory images are displayed

Loading...
زرریسان امیر کبیر
زرریسان امیر کبیر کاشان
کارخانه ریسندگی و رنگریزی
زرریسان کاشان
  نساجی امیرکبیر
صنایع نساجی امیرکبیر
Yarn Acrylic
الیاف اکرلیک
زرریسان
zarrisan
تولید نخ اکرلیک
زرریسان امیر کبیر کاشان
zarrisan amir kabir
Zarrisan Kashan